top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

fak_nem.jpg

koncepce

   Velkou rozvojovou oblastí, která zasluhuje koordinovaný koncepční přístup, je rozsáhlé území v lokalitě fakultní nemocnice, kampusu Univerzity Hradec Králové a okolí křižovatky Mileta.

   Dnes zanedbané plochy by se v nejbližších letech měly proměnit v živoucí plnohodnotné město plné pracovních příležitostí, vědecko-výzkumných institucí a specializovaných zdravotnických zařízení úzce propojených s fakultní nemocnicí a univerzitami. V současné době jsou v této oblasti připravovány stavební projekty v hodnotě téměř deset miliard korun, které by mohly být postaveny během následujících let a podstatně tak posunout dopředu nejen tuto část města, ale celý Hradec.

 

  Území skrývá velký potenciál hlavně díky svému strategickému umístění v blízkosti dvou hlavních příjezdových tahů do města – Hradubické silnice a ulice Brněnské. Již nyní vnímáme znatelný úbytek kamionů na obou zmíněných tepnách i na druhém dopravním okruhu. Ve spojení s revitalizací křižovatky Mileta, která proběhne v následujících dvou letech, a krajem plánovanými úpravami Zborovské ulice, včetně výstavby tzv. Jižní propojky – přímého napojení za ČOV na Rašínovu třídu směrem na Pardubice, se zvýší dopravní propustnost v území a okolní pozemky budou snadno dopravně dosažitelné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   Hradci Králové kdysi dominoval průmysl, který však na přelomu tisíciletí utichl a dnes je potřeba najít metropoli nový směr. Tím by mohlo být právě zdravotnictví a vědecko-výzkumná činnost napojená na zdejší univerzity, zejména v oblasti biomedicíny. A všechny tyto aktivity se nacházejí právě zde – špičková fakultní nemocnice, univerzity a do budoucna i vysokoškolské koleje. Významný je i připravovaný záměr administrativního areálu Mileta, který může vhodně doplnit spektrum kooperujících privátních firem a nabídnout další pracovní příležitosti. Samotné zapojení studentů do aplikovaného výzkumu vytváří předpoklad pro jejich následné pracovní uplatnění přímo v Hradci Králové. Pro Hradec by zajisté šlo o velký přínos, který by se časem ještě násobně zúročil. Pokud nedokážeme přilákat a udržet mladou generaci obyvatel, nemůžeme v průběhu let ustát konkurenční boj a nastane nezvratný úpadek. Velký potenciál má rovněž další rozvoj kampusu Univerzity Hradec Králové, kde je mimo jiné plánována výstavba špičkové sportovní haly, inovační centrum a další. Je třeba se zasadit o to, aby zde vznikla opravdu živoucí městská čtvrť s kvalitním veřejným prostorem.

koncepce_RH_Mephared_A.png

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page