top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

rohovor_gray_2.jpg

konkrétně

Příklad: Jak vypadá

proaktivní přístup

ze stran města

Ukažme si na konkrétním případu:

 

Všichni známe osamocený dům u Pražské třídy v Kuklenách v lokalitě budoucího náměstí Koželuhů (viz foto). Působí jako vřed na budoucím náměstí, a to za zdánlivě neřešitelné situace, kdy město v minulosti nevyužilo možnost dům odkoupit a ten se tak dostal do soukromých rukou. I přesto se nabízí řešení, pokud bude město vystupovat aktivně a s vizí.

konkt_přikl.png

 

Řešení:

fajf.png
fajf.png
fajf.png
fajf.png
fajf.png

Přestavba stojícího domu a přístavba nového bytového domu zejména se seniorským a sociální bydlením, který vytvoří novou architektonicky kvalitní dominantu nově vznikajícího náměstí.

 

Předimenzované náměstí se zmenší, bude i tak zcela dostatečné a celkově přívětivější.

 

Pozemky na náměstí jsou ve vlastnictví města. Město poskytne pro výstavbu nového přistavovaného domu pozemek, přitom si však vymíní, že v bytovém domě budou postaveny byty 1+kk, 1+1 případně 2+kk, které investor primárně nabídne kuklenským seniorům, případně dalším hradečákům.

 

Město bude požadovat, aby investor stavby převedl městu oproti hodnotě pozemku přízemní nebytový prostor, který bude využívat městská část Kukleny pro setkávání občanů a spolkový život, alternativně se do něj může umístit například mateřská školka, kterých je v Hradci nedostatek.

 

V případě sjednání přijatelných podmínek může město zvážit převzetí projektu, zejména pokud by pro záměr získalo dotaci.

 

ankel.png

Alena Nekolová (předsedkyně KMS Kuleny) říká: „Navrhované řešení se mi velmi líbí, jsem přesvědčená, že by ho přivítali všichni Kukleňáci!“

Autor: Jan Holásek

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page