top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

kms_RH.jpg

kms

Hradecké komise místní samosprávy hrají důležitou roli při správě města a komunikaci s jeho občany. Na základě diskusí s představiteli KMS, jejich praktických zkušeností a ze srovnání s uspořádáním KMS v jiných, velikostí srovnatelných městech, je třeba postavení hradeckých KMS upravit a posílit.  

 

Jako senátor a hradecký zastupitel jsem v pravidelném kontaktu s  komisemi místní samosprávy (KMS), kterých máme v Hradci Králové celkem 25. Komise jsou poradními orgány rady města a jsou důležitým spojovacím článkem mezi vedením města a obyvateli jeho čtvrtí. S  představiteli mnoha KMS jsme opakovaně diskutovali o jejich působení, hlavně o zlepšení a zefektivnění jejich fungování. Je třeba výrazně zlepšit vzájemnou informovanost mezi KMS s vedením města tak, aby KMS z městských čtvrtí, kterých se týkají konkrétní projekty, byly informovány o jejich přípravě, průběhu a sjednaných podmínkách. Zároveň by bylo vhodné zveřejnit seznam investičních priorit jednotlivých KMS (výstavba komunikací, chodníky atd.) a stav jejích plnění. Dále je třeba změnit systém financování jejich činnosti tak, aby KMS ze čtvrtí s  více občany získávaly více prostředků než ty, kde žije občanů méně. V  současné době dostává každá KMS 26 000 Kč plus 1 Kč na obyvatele. Díky tomu pak např. Piletice se 194 obyvateli dostaly v roce 2021 26 194 Kč a Moravské Předměstí sever s 10 365 obyvateli 36 685 Kč, což nelze považovat za spravedlivé. Je tedy třeba snížit pevnou částku a zvýšit příspěvek na jednoho občana (např. pevná částka 16 000 Kč plus 10 Kč na obyvatele), aby byl poměr financování mezi jednotlivými KMS nižší a rozdělování peněz mezi KMS spravedlivější. Rovněž je třeba zajistit větší rozhodovací pravomoc KMS, nejlépe prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu, díky němuž by si KMS mohly v rámci stanovené částky určit konkrétní věci, které chtějí realizovat (např. oprava chodníku, zlepšení veřejného prostoru, zeleně atd.). Technické služby by pak zajistily jejich realizaci. Například v Olomouci, počtem obyvatel srovnatelné s Hradcem, má každá KMS na tyto činnosti k dispozici 450 000 Kč.
 

Jsem přesvědčen, že je třeba zvýšit ohodnocení členů KMS, které je zcela nedostatečné a v podstatě symbolické. Mohlo by to být například formou speciálních odměn, ale zároveň by za to od členů KMS bylo požadováno splnění základních požadavků na aktivitu, a to včetně pravidelného informování občanů o činnosti KMS v sociálních médiích, v místním tisku a na vývěskách.  

 

O všech těchto problémech osobně se zástupci KMS pravidelně jednám a pevně věřím, že se nám podaří navrhnout potřebné změny a společně s vedením města je vyřešit.

 

Příspěvek byl zpracován ve spolupráci s Ing. Marcelem Krausem, předsedou spolku Senioři Hradec Králové, který s novými KMS spolupracuje, a také se zástupci dalších vybraných KMS.

Autoři: Jan Holásek, Marcel Kraus

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page