top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

Naše krásné město bylo velmi důmyslně založeno a dlouhou dobu se umísťovalo na čelních příčkách v hodnocení nejlepších míst k životu u nás. I v současnosti se v Hradci docela pěkně žije. Všichni ale cítíme, že naše město nejde dopředu tak, jak bychom si přáli. Nerozvíjí se v dynamickou stotisícovou metropoli evropského formátu, která by svým občanům nabídla nejen pohodový život, ale i zajímavé pracovní příležitosti, moderní životní styl a možnosti všestranného vyžití pro všechny skupiny obyvatel. V současnosti chybí konkrétní vize a koncepce pro jeho rozvoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu, a pokud se občas objeví jejich náznak, chybí jejich důsledné a systematické prosazování. Hradec tak už mnoho let hřeší na nadčasový odkaz svého velkého zakladatele Dr. Františka Ulricha, který by přitom měl být pro vedení města velkou inspirací.

Snad nic nedokládá současný stav lépe než to, jak se ke svému velkému zakladateli staví. Za celou dobu nejsme schopni vzdát hold tomuto nesmírně talentovanému a pracovitému člověku a nechat mu na Ulrichově náměstí postavit pomník, který by odrážel jeho moderní a nadčasové působení v čele Hradce Králové. Místo toho vznikla nepovedená socha za několik milionů korun, která nakonec skončila v zapomnění ve skladu Technických služeb.

 

Podobně jako mnoho dalších Hradečáků vnímáme, že město dlouhodobě aktivně nevytváří podmínky pro rozvoj jednotlivých městských čtvrtí a nebuduje prostředí pro rozvoj kvalitní architektury a urbanismu, ani pro rozvoj vědy a výzkumu nebo dostupného bydlení. Nepodporuje vznik kvalitních pracovních příležitostí, které by lákaly absolventy škol tady zůstat. Nebo odejít po studiích na zkušenou do zahraničí či jiných českých měst a pak se do Hradce vrátit a uplatnit v něm všechny získané zkušenosti. Naopak mladí lidé často odchází a k návratu nemají důvod. Přitom je a jejich následně získané zkušenosti tolik potřebujeme. Hradec přestal aktivně vytvářet svoji identitu (kromě lékařství a zdravotnictví), která by jej vyzdvihovala a pro kterou by byl znám na regionální, celostátní a evropské úrovni.

 

Důsledná ochrana zájmů města a jeho občanů 

 

Často se stává, že zájmy města a jeho občanů nejsou důsledně chráněny. Ujednání, která jsou dohodnuta na začátku projektů, často vyšumí do ztracena. V oblasti rozvoje a výstavby je Hradec mnohdy nedůstojným partnerem pro podnikatele, kterým vadí nejasná pravidla pro jejich podnikání. Je třeba, aby město aktivně a transparentně komunikovalo jak se svými občany, tak s nevládními organizacemi, kulturními a zájmovými spolky a rovněž podnikateli a investory. Mělo by jim umožnit prakticky a efektivně se rozvíjet a podporovat jejich činnost. Musíme mnohem lépe prosazovat zájmy našeho města na úrovni kraje, celostátních orgánů a evropských institucí, aby do Hradce začalo proudit více nadregionálních projektů a hlavně peněz. V oblasti životního prostředí je třeba se reálnými kroky věnovat rozšiřování a kultivaci městské zeleně a městských parků, odpočinkových zón, zelených vnitrobloků, střech a také ochraně vody a vodních prvků. 

 

Hradec jako moderní a vstřícné město evropského formátu? Jde to. 

 

Cítíme, že chybí nadhled, pohled zvenku, srovnání s jinými městy, která se daří rozvíjet, ať už doma, nebo v zahraničí. Chybí schopnost překonávat překážky a odpor maloměstské mentality, schopnost spolupracovat s těmi nejlepšími, jejichž díla předcházejí dobu, tak jako to kdysi dokázal František Ulrich. Na magistrátu často vítězí politika nad budováním města.

Mezi úředníky je přitom celá řada schopných lidí se zájem pro město pracovat. Potřebujeme primátora, radní i zastupitele, kteří se Hradci a veřejné službě jeho občanům věnují s upřímným zájmem a odhodláním, kteří v těchto funkcích vidí smysl svého života a usínají a vstávají s otázkou, co mohou pro město a jeho občany udělat a jak život v něm zlepšit. Je třeba, aby bylo vedení města zdatné ve stavebnictví, urbanismu, ekonomice, právu, získávání peněz a nechyběly mu manažerské schopnosti a zkušenosti. A aby táhlo za jeden provaz. 

V úspěšných městech táhnou za jeden provaz 

 

Měli bychom usilovat o vedení, které řídí město s dlouhodobou vizí, sleduje rozvoj dalších měst u nás i v zahraničí a učí se od úspěšných. Ruku na srdce, v posledních letech se často díváme například na Litomyšl v oblasti městské architektury, urbanismu a veřejného prostoru, Brno v oblasti IT, nových technologií a inovací, ale i na další města doma i v zahraničí, a říkáme si, proč to u nás v Hradci nejde, když jinde to jde. A pak můžeme jen závidět, že malá Litomyšl bude v červenci hostit slavnostní zahájení předsednictví České republiky v Evropské unii a sjede se do ní nejen celá vláda, ale všichni vrcholní představitelé evropských institucí. A to nejen proto, že je tam krásný zámek, ale zejména proto, že se již po několik generací daří toto malebné město kvalitně rozvíjet, a je tak příkladem pro celou zemi.

Hradec = město s obrovským potenciálem

 

Hradec má přitom obrovský potenciál. Pokud se do toho opřeme, můžeme hledět do budoucnosti s nadějí a optimismem. Už nyní se podstatně zlepšilo dopravní spojení po dálnici, a až bude postavena severní a jižní tangenta, město si nevídaně oddychne od dopravy. Během dvou let snad už bude konečně přijat územní plán, který umožní další výstavbu a rozvoj. Na pozemcích, které město vlastní, bude možné postavit tisíce bytů. To povede k jejich větší nabídce a tím i dostupnosti. Areál kolem fakultní nemocnice a kampusu hradecké univerzity je obrovskou příležitostí pro rozvoj vědy a výzkumu, zejména v oblasti biomedicíny. Jenom samotná fakultní nemocnice a hradecké fakulty Univerzity Karlovy chystají investice za mnoho miliard korun. Severní tangenta napojí letiště a jeho technologickou zónu na dálniční síť a vznikne tak jedna z nejlepších zón pro podnikání, vědu a výzkum v Česku. A mohli bychom pokračovat i dál. proto, že se již po několik generací daří toto malebné město kvalitně rozvíjet, a je tak příkladem pro celou zemi. 

Rozvíjejte Hradec společně s námi!

 

Je samozřejmě na voličích, aby si vybrali své městské zastupitele, kteří pak následně vedení města zvolí. Často ale od hradeckých občanů slyšíme větu, že k volbám nepůjdou, protože nevědí, koho volit, a že je to stále stejné.

 

Proto chceme nabídnout alternativu ke stávajícím uskupením, kandidátku hradeckých osobností, které svým dosavadním působením prokázaly lásku a zájem o naše město, nezávislost a neovlivnitelnost, ale také profesní, odborné a životní zkušenosti, které jsou připraveni nabídnout. Mnozí z nás mají dlouholeté zkušenosti s prací v zastupitelstvu, komisích místních samospráv, městských komisích a výborech a znají tak fungování města zevnitř. Všichni naší kandidáti jsou úspěšní ve svých oborech a práce pro město je pro ně službou jeho občanům.

 

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page