top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

   Rozhodně nebudeme dalšími slibujícími, kteří budou hlásat, že Benešovku opraví. Těchto populistických hesel už určitě mají dost i samotní obyvatelé Benešovky. Podívejme se na aktuální stav, jak to dnes s Benešovkou vypadá.

 

  Město sice získalo všechny potřebné souhlasy k dokumentaci pro územní rozhodnutí, mezitím mu ale propadla vyjádření dotčených orgánů k dokumentaci pro územní rozhodnutí a musí je získat znovu. Žádost o vydání územního rozhodnutí již byla podána. V současné době lze tedy jen odhadnout, že stavební povolení pro rekonstrukci může být získáno nejdříve v roce 2025. S ohledem na množství účastníků stavebního řízení a velikost projektu rekonstrukce však reálně nelze termín definitivně slíbit, i když by ho obyvatelé Benešovky určitě rádi slyšeli. Z městského rozpočtu je třeba investovat do projektu a získat stavební povolení. Poté může být započata rekonstrukce. Náklady přesáhnou při současných cenách jednu miliardu Kč, což převyšuje investiční rozpočet města. Je proto potřeba se jednak odpovědně snažit získat na tento projekt dotaci, jednak najít prostředky i v hospodaření města nebo zvážit dlouhodobý úvěr. Mnohé z nemovitostí vlastněných městem leží ladem a jejich efektivnějším využitím lze získat stovky milionů korun. Rovněž je možné zvážit prodej nebytových prostor v parteru Benešovky, které jsou v současné době v majetku města. A to tak, že v první vlně by byly nabídnuty společenstvím vlastníků bytových jednotek, případně bytovým družstvům, následně pak dalším zájemcům z řad podnikatelů s tím, že by si město ponechalo strategické pozemky pro potřebu projektu revitalizace Benešovy třídy. V mezidobí je třeba na Benešovce realizovat průběžné opravy a práce, a to zejména lávku ke Kozlovce, která již má stavební povolení. Je třeba pohlídat, aby výstavba nové lávky skutečně proběhla a město na ni alokovalo potřebné finanční prostředky. Dále je třeba řešit kontejnerová stání, protože podle aktuální verze projektu na rekonstrukci by odpadové kontejnery stály přímo pod okny bytů. Kontejnerová stání je třeba postavit na vhodnějších plochách ve větší vzdálenosti bez dalších nákladů pro společenství vlastníků bytových jednotek.

Autoři: Jan Holásek a Roman Hylena

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page