top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

Ceny bytů dlouhodobě stoupají a pro mnohé Hradečáky se tak stávají nedostupnými. Hypotéky jsou velmi drahé, úrok přesahuje i 6 %, hodně podražila i elektřina. Samo město potřebuje více bytů, které by mohlo nabídnout seniorům, absolventům škol, začínajícím rodinám, povoláním, které v Hradci potřebujeme udržet, jako jsou zdravotní sestry, učitelé, ale i mnohým další. Jak tuto situaci prakticky řešit a jak učinit bydlení v Hradci dostupnějším?

Jedním z řešení, které se nabízí, je návrat k družstevnímu bydlení. O družstevním bydlení se napsala spousta článků, mluví o něm v obecných frázích mnoho politiků, včetně hradeckých. Reálně se bohužel zatím v Hradci nestalo nic. Já sám jsem současnému vedení města představil možnost výstavby pilotního projektu družstevního bydlení na městských pozemcích v Kuklenách, veškerá diskuse ale bohužel vyzněla do ztracena.

 

Přitom existuje řešení, které přinese více bytů i pro město a přitom ho to nemusí nic stát. Zásadní je, že město má k dispozici pozemky, na kterých mohou být stavěny byty. To je i případ Hradce, který vlastní pozemky například v tzv. Severní zóně ve Věkoších. Jen v této oblasti může vzniknout až 1000 bytů. Město dále vlastní vhodné pozemky například v Kuklenách v lokalitě Koželužna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to tedy konkrétně funguje?

Město poskytne na základě smlouvy pozemky, na kterých družstvo postaví bytový dům s družstevními byty. Družstvo nezaplatí za městský pozemek peníze, ale oproti jeho hodnotě převede na město družstevní podíly, se kterými je spojeno právo užívat byty. Ty město následně pronajme občanům, kteří potřebují bydlení, a to buď za tržní nájemné, nebo za nájemné nižší než tržní, pokud jsou k tomu sociální důvody. Město tak družstevní byty nic nestojí – zaplatí za ně městským pozemkem. Vůbec se nemusí starat o výstavbu, musí pouze dobře sjednat podmínky spolupráce se soukromým partnerem. Zbývající družstevní byty budou prodány zájemcům o bydlení, kteří se stanou členy bytového družstva. Na tyto byty přitom dosáhnou i ti občané, pro které jsou nedostupné hypotéky na nákup vlastního bytu do osobního vlastnictví. Družstevníkům – uživatelům bytů pak mohou být nabídnuty i různé druhy služeb, v případě družstevních bytů pro seniory například všestranná sociální a lékařská péče. V současné době se připravuje i legislativa, která by družstevní výstavbu mohla podpořit zejména finančním příspěvkem.

 

Kritici mohou namítnout, že jde jen o představu na papíře, ale není tomu tak. Existují úspěšné projekty družstevního bydlení, které byly postaveny na obecních pozemcích. Takovým příkladem je nedávno dokončený družstevní bytový dům Štěpánka se sociální službou v Mladé Boleslavi. Už za první republiky byla způsobem družstevní výstavby postavena spousta bytů. Není tedy důvod, aby to nešlo v Hradci. Je jen třeba, aby se vedení města upřímně a s dobrou vůlí bytové problematice věnovalo, bylo schopno sjednat se soukromým partnerem vhodné podmínky spolupráce a důsledně dohlížet na jejich dodržení.

                       

Autor: Jan Holásek

obr.: Družstevní bytový dům pro seniory Štěpánka v Mladé Boleslavi

dosT-byd.jpg

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page