top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

kukl_i.jpg

OC Nová zelená

 Velký rozruch způsobilo projednávání obchodního centra Nová Zelená v Kuklenách. Zastupitelstvo města se usneslo proti pokračování projektu, dokud nebude vyřešena doprava – postavení páteřní komunikace Nová Zelená, a splněny další podmínky, např. přijatelný hluk. 

 

Mnoho občanů města se diví, jak může být v tomto místě připravována nová obchodní zóna, když už v Hradci máme spoustu nákupních center a celkově je v Hradci nejvíce obchodních ploch na jednoho obyvatele v celé ČR. Mnozí chtějí, aby byl tento projekt zastaven.

 

Reálná situace je taková, že zastupitelstvo města v roce 2008 schválilo změnu územního plánu ze zemědělského využití na obchodní plochy. Tenkrát se mělo zastupitelstvo nejen odpovědně rozhodovat, zda je opravdu vhodné změnit využití pozemků ze zemědělské půdy na obchodní zónu, ale rovněž mělo požadovat, aby město získalo při této změně od investora doprovodná plnění, zejména výstavbu dopravní infrastruktury pro obchodní zónu, finanční příspěvek apod. Změna územního plánu však již byla přijata a investor podle ní postupuje a připravuje projekt, který je s ní v souladu. Důležité je, že dokud nebude vyřešena otázka dopravního napojení přes ulici Nová Zelená, nemůže být obchodní centrum otevřeno veřejnosti. Obchodní zónu ale nelze v územním plánu zrušit a změnit zpátky třeba na zemědělskou půdu, protože pak by velmi pravděpodobně muselo město platit investorovi obrovskou kompenzaci za znehodnocení pozemků. Zároveň není třeba se obávat hrozeb, že by na místě byly postaveny velké nevzhledné skladovací haly, protože územní plán skladování umožňuje pouze v omezeném rozsahu. Řešení je jediné – jednat s investorem o nahrazení části parkování a obchodů jiným využitím, jako jsou například byty, věda a výzkum, kanceláře a podobně. Je třeba zohlednit stávající zástavbu, to co již bylo vytvořeno, a do lokality přinést další potřebné městotvorné funkce. Pro případné změny však bude potřeba změnit územní plán, což bude možné až po přijetí nového územního plánu. Jde tedy o dlouhodobou diskusi. Jednání s investorem bude vyžadovat koncepční a odborný přístup ze strany vedení města. 

 

Autoři: Jan Holásek a Petr Nebeský

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page