top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

Přijetí nového územního plánu města Hradce Králové je nejdůležitějším krokem pro rozvoj města. Po dobu jeho přípravy, která trvá již 12 let, nelze přijímat změny současného územního plánu – město je tedy, co se týká nových ploch na výstavbu bytů, „zmrazené“.

 

 Skutečnost, že v procesu přijetí územního plánu nelze přijmout změny, které by zajistily plochy pro další výstavbu, vede k tomu, že jsou zastavována území v rámci stávající zástavby a ta je tak zahušťována. To nemusí být špatně, pokud je důsledně respektován charakter okolní zástavby, což se bohužel ne vždy daří. Nově připravovaný územní plán obsahuje nové lokality, kde se budou moci stavět rodinné domy a byty. Jenom samotná tzv. Severní zóna ve Věkoších umožní po změně územního plánu výstavbu přibližně 1000 nových bytů. Dalšími významnými lokalitami jsou Koželužna v Kuklenách a zóna Aldis, kde bude možno postavit stovky bytů. Tímto dojde k zvětšení nabídky bydlení a tím, věřme, i k snížení tlaku na růst cen bydlení v Hradci Králové. Ve věci přijetí nového územního plánu došlo v minulých dvou letech ke zbytečnému zpoždění, zejména v důsledku prodlev při řešení sporu ohledně malšovické střelnice s Ministerstvem obrany. Jsem rád, že se mi podařilo zprostředkovat několik jednání s ministerstvem, která vedla k dosažení dohody a vyřešení problému. Očekávaný termín přijetí nového územního plánu se ale kvůli prodlení v minulých letech neustále posunuje. K dnešnímu dni lze říci, že přijetí nového územního plánu můžeme očekávat v roce 2024. Reálně se ale nových bytů dočkáme nejdříve čtyři roky po jeho přijetí, protože minimálně dva roky je třeba na projektování a povolení a dva roky na výstavbu. Do prodeje však půjdou zpravidla hned, jak bude získáno územní rozhodnutí, tedy zhruba v roce 2026. V té době by už mohla být za námi dnešní inflace, která zdražila hypotéky, a ty by tak mohly být pro zájemce o koupi bytu do osobního vlastnictví přijatelnější. Rovněž by se mohlo rozběhnout družstevní a nájemní bydlení, které určitě přispěje k větší dostupnosti bydlení v našem městě.

 

Autor: Jan Holásek

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page