top of page

00:00  Úvod
01:35  Proč je důležitá celková koncepce?
02:33  Dálnice a silnice
05:30  Mileta
06:23  Železniční spojení do Prahy
07:40  Kaštanka a zdvojkolejnění trati Hradec Králové - Pardubice
09:33  oblasti nové výstavby, územní plán
12:12   Letiště
13:35  Severní zóna a startovací byty
14:36  Aldis a nová parkovací místa
16:00  Nové centrum Kukleny
16:47  Areál Škodovka a příležitost pro výstavbu nových bytů
19:50  Benešova třída
22:03  Velké náměstí a reálné možnosti revitalizace
23:12  Žižkovy sady
24:13  Fotbalový stadion jako multifunkční fotbalová aréna
25:44  Hokejový stadion
26:31  Hala pro míčové sporty
27:21  Rekreační plavby na Labi
30:40  Zeleň a krajina
34:48  Zelený okruh
35:48  Parky a sportoviště v okrajových částech Hradce Králové
36:33  Co znamená koncepce Park nad Go
39:33  Parkování v centru
40:50  Kde na to všechno vzít?
44:04  Závěr - odkazy F. Ulricha

zelezni_dopr.jpg

Železnice a hradec

   Hradec je naše krásné město, přiznejme si ale, že sousedním Pardubicím závidíme vlakové spojení do Prahy, které rychlíkem trvá necelou hodinu. Nám z Hradce trvá stejná cesta skoro dvě hodiny. Mnozí z vás se určitě ptají, kdy i my se dostaneme do Prahy vlakem do hodiny?

   Železniční napojení Hradce je třeba v každém případě zlepšit. Osobně jsem o tom opakovaně diskutoval jak s architekty a dopravními odborníky, tak s veřejnými činiteli v Čechách i v zahraničí, zejména v Polsku při senátní mezistátní návštěvě. V dlouhodobém horizontu se do Hradce plánuje vysokorychlostní trať (VRT), která umožní vlakům rychlost až 300 km/hod. Z Hradce do Prahy pak bude cesta trvat kolem půl hodiny. Důležité je, že se počítá s obsluhou města VRT na hlavním nádraží, a nebude tedy třeba řešit spojení hlavního nádraží (a centra města) se samostatným nádražím pro VRT vlaky na kraji Hradce v blízkosti ČKD, jak se původně zvažovalo. 

   Dobrou zprávou je, že výstavba vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Hradcem by měla být poměrně bezproblémová, protože povede po rovinatém terénu a zrychlí a zkapacitní železniční spojení mezi Prahou a východem země. I tak je ale realizace tohoto VRT spojení mezi Prahou a Hradcem otázkou až roku 2030 a dále, protože prioritními stavbami české VRT sítě jsou spojení Prahy s Drážďany a Prahy a Brna s Vídní.

   Nesmíme ale zapomínat na to, že se vedle výstavby vysokorychlostní trati plánuje i celková modernizace současné železniční sítě v Hradci a jeho okolí. Modernizace a zdvojkolejnění trati na Pardubice v první fázi zlepší spojení města na I. koridor a dvou velkých měst. Stěžejní součástí této stavby je modernizace hradeckého hlavního nádraží, která umožní další rozvoj železničního spojení HK. Tím je mimo jiné i modernizace a zdvojkolejnění tratě z Chocně přes Týniště, Hradec a Chlumec do Velkého Oseka a dále do Prahy. S realizací prvních úseků Hradec - Chlumec a Hradec - Týniště se zatím počítá kolem roku 2025 (po modernizaci hlavního nádraží v HK), a až bude dokončena modernizace celé tratě až do Prahy (současný odhad je do pěti let), tak pak bude trvat cesta přímým expresem z Hradce do Prahy 1 hodinu. Jak vedení města Hradce Králové, tak Královehradeckého kraje by tak mělo modernizaci stávajících tratí maximálně podporovat, abychom se jich dočkali opravdu co možná nejdříve.

Sledujte nás také na sociálních sítích

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
bottom of page